სასწავლო პროგრამა “რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები “

ctconline.ge დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ერთ-ერთ მოთხოვნად ონლაინ თვითმმართულ სასწავლო პროგრამას ,,რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები“.

კურსის გავლა უფასოა. სასწავლო პროგრამა მონაწილეებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ რეგიონული პოლიტიკის  საფუძვლები, და გაიღრმავონ ცოდნა რეგიონული პოლიტიკის მიზნებისა და პრაქტიკის შესახებ.

აღნიშნული პროგრამა დღეს უკვე წარმატებით დაასრულა 232-მა მონაწილემ.