საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საჯარო ანგარიშვალდებულებისთვის ​ “””საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საჯარო ანგარიშვალდებულებისთვის” – ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა განახორციელა ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა”...
2023 წლის 21 ნოემბერს, #IDFI-მ, პარტნიორ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან #CTC -სთან და #MSDA-სთან ერთად, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის 2023 წლის შეფასების...
საქართველოს მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 2023 წლის ეროვნული შეფასების შედეგების მიხედვით, შეფასების 100%-იან სკალაზე მუნიციპალიტეტების საშუალო შედეგი (LSG ინდექსი) 33%-ია, რაც 5%-ით აღემატება 2021 წლის შეფასების მაჩვენებელს. ამდენად, შეიძლება...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მხარდაჭერით ახალციხისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს შეიქმნა ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და მერიის შესაბამისი სამსახურების თანამშრომლებისაგან შემდგარი სამუშაო ჯგუფები. თანა-შექმნის პრინციპების გამოყენებით, სიტისის მეთოდოლოგიური...
საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების პრაქტიკა საქართველოში​ თამარ უზუნაშვილის სამაგისტრო ნაშრომი იკვლევს საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების პრაქტიკას საქართველოში. განათლების პოლიტიკის დეცენტრალიზაციის განხილვისას აკადემიური ლიტერატურა ძირითად აქცენტს...
კვლევის ონ-ლაინ პრეზენტაცია „საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების პრაქტიკა საქართველოში“ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის სკოლა-ლაბის პროგრმის მიერ 2023 წლის 20 ოქტომბერს დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარდა კვლევის ონ-ლაინ პრეზენტაცია „საჯარო...
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აგრძელებს მოხელეთა უწყვეტი სწავლების ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის მოდელის დანერგვას საქართველოს რეგიონებში. სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონების შემდეგ, 2022 წელს, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და საქართველოს...
ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აცხადებს მცირე გრანტების კონკურსს აჭარის რეგიონში ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, მუნიციპალური...