სუბსიდიარობა

  • აგვისტო 20, 2020
წარმოდგენილი პუბლიკაციის პირველი ნაწილი სუბსიდიარობის იდეის ჩა-სახვისა და განვითარების ისტორიას და მის მრავალმხრივ ფილოსოფიურგააზრებას ეთმობა. მეორე ნაწილში მოცემულია პრინციპის პოლიტიკურ-სა-მართლებრივი ასპექტები და პრაქტიკაში გამოყენების მექანიზმები. იხილეთ ვრცლად >>
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი მოიცავს შეფასების მეთოდოლოგიას და მთელ რიგ კრიტერიუმებს საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების, ელექტრონული მმართველობის, მოქალაქეთა მონაწილეობის და ანგარიშვალდებულების სფეროებში.  იხილეთ კვლევა >>
2021 წლის 5 აპრილიდან დაიწყო საქართველოს მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ერთიანი ეროვნული შეფასება ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით, რომლის მიზანია, საქართველოში გამჭვირვალე და მოსახლეობის წინაშე ანგარიშვალდებული თვითმმართველობის ჩამოყალიბება. აღნიშნული...
ადგილობრივი თვითმმართელობის ინდექსის სტანდარტი თვითმმართული ონ-ლაინ კურსი კურსის შესახებ კურსის პროგრამა კურსის შესახებ კურსი გათვლილია მუნიციპალიტეტის მოხელეებისთვის, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის. კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს ადგილობრივი...
დაიწყო კახეთის მუნიციპალიტეტების ტექნიკური დახმარების პროგრამა  – საჯარო სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, ინტერ მუნიციპალური თანამშრომლობა მოხელეთა სწავლების სფეროში კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით, კახეთის  მუნიციპალიტეტები იწყებენ თანამშრომლობას ადგილობრივი თვითმმართველობის...
დასრულდა კახეთის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ადვოკატირების საგრანტო კონკურსის შესარჩევი ეტაპი. სულ შემოვიდა 33 განაცხადი და შემფასებელი კომისიის მიერ გამოვლინდა კონკურსში გამარჯვებული 16 ორგანიზაცია. გამარჯვებული ორგანიზაციები კახეთის რვავე...
გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით დავასრულეთ მოხელეთა სწავლების ინტერმუნიციპალური მოდელის შესახებ ვებინარების ციკლი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან. ვებინარებში ჩაერთო საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის 180-მდე წარმომადგენელი. წარმოდგენილი მოდელი შემუშავდა და აპრობირდა CTC –...