სუბსიდიარობა

  • აგვისტო 20, 2020
წარმოდგენილი პუბლიკაციის პირველი ნაწილი სუბსიდიარობის იდეის ჩა-სახვისა და განვითარების ისტორიას და მის მრავალმხრივ ფილოსოფიურგააზრებას ეთმობა. მეორე ნაწილში მოცემულია პრინციპის პოლიტიკურ-სა-მართლებრივი ასპექტები და პრაქტიკაში გამოყენების მექანიზმები. იხილეთ ვრცლად >>
დასრულდა ადვოკატირების საგრანტო პროგრამა კახეთის მუნიციპალიტეტში, რომლის ფარგლებშიც 16 ადგილობრივი ორგანიზაცია ახორციელებდა ადვოკატირების ინიციატივებს მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით.  უკვე გაეცანით 13 ორგანიზაციის შედეგებს, დღეს კი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბოლო ოთხი...
ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, კიდევ რამდენიმე ორგანიზაციამ დაასრულა მუშაობა ადვოკატირების ინიციატივებზე, რომლებიც კახეთის რეგიონში  მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად.  სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათი წარმატების ისტორიებს: სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ორგანიზაციამ ,,ირის ჯგუფი-მრავალფეროვანი...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, მხარს უჭერს კახეთის რეგიონში  მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას. ამ მიზნით, 16 ადგილობრივი ორგანიზაცია ახორციელებს ადვოკატირების ინიციატივებს. პერიოდულად წარმოგიდგენთ მათი წარმატების ისტორიებს. ამ...
ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 16 ადგილობრივი ორგანიზაცია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მხარდაჭერით კახეთში ახორციელებს ადვოკატირების ინიციატივებს.  წარმოგიდგენთ მორიგ  წარმატების ისტორიებს: სიღნაღში  შშმ პირთა მშობელთა კავშირმა მოიკვლია ზრდასრულ შშმ პირთა...
კვლევაში იდენტიფიცირებულია საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მხრივ არსებული ძირითადი გამოწვევები, რომლებსაც კახეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობები აწყდებიან. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავებულია მიზნობრივი რეკომენდაციები,...
ევროკავშირის ახალი პროექტი EU4Culture, საქართველოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კიდევ ოთხი ქვეყნის — აზერბაიჯანის, მოლდოვის, სომხეთის და უკრაინის ქალაქებისთვის (არა — დედაქალაქებისთვის) კონკურსს აცხადებს. კონკურსის მიზანია, მხარი დაუჭიროს ქალაქებს კულტურის...
ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა თვითმმართველობის ინდექსის შესახებ თვითმართული ელექტრონულ კურსი, რომლის გავლაც უკვე შესაძლებელია www.tvitmmartveloba.ge-ვებ გვერდზე. კურსი გათვლილია მუნიციპალიტეტის მოხელეებისთვის, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებით დაინტერესებული პირისთვის. ადგილობრივი...