კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  გურჯაანის ადგილობრივი თვითმმართველობის მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით. შესაძლებლობების გაძლიერების ორდღიანი ტრენინგი მიეძღვნა შემდეგ...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით. შესაძლებლობების გაძლიერების ორდღიანი ტრენინგი...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით. შესაძლებლობების გაძლიერების ორდღიანი ტრენინგი...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით. შესაძლებლობების გაძლიერების ორდღიანი ტრენინგი...