საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საჯარო ანგარიშვალდებულებისთვის ​ “””საზოგადოებრივი ორგანიზაციები საჯარო ანგარიშვალდებულებისთვის” – ერთ-ერთი კომპონენტია, რომელიც კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა განახორციელა ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა”...
2023 წლის 21 ნოემბერს, #IDFI-მ, პარტნიორ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან #CTC -სთან და #MSDA-სთან ერთად, გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის 2023 წლის შეფასების...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მხარდაჭერით ახალციხისა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში 2023 წელს შეიქმნა ადგილობრივი სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და მერიის შესაბამისი სამსახურების თანამშრომლებისაგან შემდგარი სამუშაო ჯგუფები. თანა-შექმნის პრინციპების გამოყენებით, სიტისის მეთოდოლოგიური...
კვლევის ონ-ლაინ პრეზენტაცია „საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელების პრაქტიკა საქართველოში“ კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის სკოლა-ლაბის პროგრმის მიერ 2023 წლის 20 ოქტომბერს დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარდა კვლევის ონ-ლაინ პრეზენტაცია „საჯარო...
კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აგრძელებს მოხელეთა უწყვეტი სწავლების ინტერმუნიციპალური თანამშრომლობის მოდელის დანერგვას საქართველოს რეგიონებში. სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონების შემდეგ, 2022 წელს, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და საქართველოს...
ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ (STAR Initiative) ფარგლებში, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) აცხადებს მცირე გრანტების კონკურსს აჭარის რეგიონში ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, მუნიციპალური...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ შემუშავდა უკუკავშირის მართვის სახელმძღვანელო მუნიციპალიტეტებისთვის. სახელმძღვანელოს მიზანია, საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ხელი შეუწყოს მომხმარებელთა უკუკავშირის მიღების კოორდინირებული და მდგრადი პროცესის ჩამოყალიბებას, რომელიც მიმართულია მუნიციპალური მომსახურების...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის  (CTC) ორგანიზებით, 2022 წლის 19 ივლისს გაიმართა ონლაინ ღონისძიება ადგილობრივ თვითმმართველობებში უკუკავშირის მართვის პროცედურული სახელმძღვანელოს  სამუშაო ვერსიის განხილვის  მიზნით.  დოკუმენტი შემუშავებულია CTC-ის მიერ და ეფუძნება...
CTC-ს მიერ გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში „რეგიონული საზოგადოებრივი ორგანიზაციები მუნიციპალური გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მხარდასაჭერად“ შეირჩა 9 ორგანიზაცია, რომელებიც ქვეყნის 9 რეგიონში – 26 მუნიციპალიტეტში იმუშავებენ ადგილობრივი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების და გამჭვირვალობის...
კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC), რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მხარდაჭერითა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაკვეთით ახორციელებს ექსპერტულ მომსახურებას იმერეთის, ქვემო-ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში საჯარო მოხელეთა სწავლების სფეროში...