MUSQAT პროექტის თანამშრომლობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტთან

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  გურჯაანის ადგილობრივი თვითმმართველობის მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით. შესაძლებლობების გაძლიერების

MUSQAT პროექტის თანამშრომლობა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტთან

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით.

MUSQAT პროექტის თანამშრომლობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტთან

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით.

MUSQAT პროექტის თანამშრომლობა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტთან

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით.

MUSQAT პროექტის თანამშრომლობა ახმეტის მუნიციპალიტეტთან

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით.

MUSQAT პროექტის თანამშრომლობა სიღნაღის მუნიციპალიტეტთან

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით.

MUSQAT პროექტის თანამშრომლობა ყვარლის მუნიციტეტთან

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიის მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით. შესაძლებლობების გაძლიერების

MUSQAT პროექტის თანამშრომლობა თელავის მუნიციპალიტეტთან

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) იმუშავა  თელავის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მენეჯმენტთან, რათა გაეძლიერებინა მათი  ცოდნა და უნარები პოლიტიკის შემუშავებისა და საჯარო სერვისების ხარისხის მიმართულებით.

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით კახეთის რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების  ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ადგილზე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივმა  სათემო

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება ახმეტის მუნიციპალიტეტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით კახეთის რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ადგილზე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. ახმეტის მუნიციპალიტეტში, ადგილობრივი ორგანიზაცია:

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება თელავის მუნიციპალიტეტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით კახეთის რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების  ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ადგილზე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. თელავის ადგილობრივი ორგანიზაცია: ,,სოფლის

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება ყვარელის მუნიციპალიტეტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით კახეთის რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების  ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ადგილზე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. ყვარელში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით კახეთის რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების  ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ადგილზე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა ორგანიზაციამ:

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით კახეთის რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების  ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ადგილზე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში დედოფლისწყაროს ადგილობრივი

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით კახეთის რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ადგილზე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია

მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით კახეთის რეგიონის რვავე მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებმა განახორციელეს პროექტები ადგილზე მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივმა ორგანიზაციამ:

ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის შედეგები

ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, კიდევ რამდენიმე ორგანიზაციამ დაასრულა მუშაობა ადვოკატირების ინიციატივებზე, რომლებიც კახეთის რეგიონში  მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად.  სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მათი წარმატების ისტორიებს: სიღნაღის

ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის შედეგები

დასრულდა ადვოკატირების საგრანტო პროგრამა კახეთის მუნიციპალიტეტში, რომლის ფარგლებშიც 16 ადგილობრივი ორგანიზაცია ახორციელებდა ადვოკატირების ინიციატივებს მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების მიზნით.  უკვე გაეცანით 13 ორგანიზაციის შედეგებს, დღეს კი

ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის შედეგები

ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში 16 ადგილობრივი ორგანიზაცია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მხარდაჭერით კახეთში ახორციელებს ადვოკატირების ინიციატივებს.  წარმოგიდგენთ მორიგ  წარმატების ისტორიებს: სიღნაღში  შშმ პირთა მშობელთა კავშირმა

ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის შედეგები

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი, ადვოკატირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, მხარს უჭერს კახეთის რეგიონში  მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესებას. ამ მიზნით, 16 ადგილობრივი ორგანიზაცია ახორციელებს ადვოკატირების ინიციატივებს. პერიოდულად წარმოგიდგენთ

საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების თვალსაზრისით კახეთის მუნიციპალიტეტებში არსებული გამოწვევები და გადაჭრის გზები – საჭიროებების კვლევა

კვლევაში იდენტიფიცირებულია საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების მხრივ არსებული ძირითადი გამოწვევები, რომლებსაც კახეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობები აწყდებიან. კვლევის შედეგებზე

კულტურის განვითარების მხარდაჭერა: EU4Culture ქალაქებისთვის კონკურსს აცხადებს

ევროკავშირის ახალი პროექტი EU4Culture, საქართველოს და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კიდევ ოთხი ქვეყნის — აზერბაიჯანის, მოლდოვის, სომხეთის და უკრაინის ქალაქებისთვის (არა — დედაქალაქებისთვის) კონკურსს აცხადებს. კონკურსის მიზანია,

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის თვითმართული ელექტრონული კურსი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა თვითმმართველობის ინდექსის შესახებ თვითმართული ელექტრონულ კურსი, რომლის გავლაც უკვე შესაძლებელია www.tvitmmartveloba.ge-ვებ გვერდზე. კურსი გათვლილია მუნიციპალიტეტის მოხელეებისთვის, აგრეთვე ადგილობრივი თვითმმართველობის

სამუშაო შეხვედრა: საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის მოთხოვნების შესრულების თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტებში არსებული გამოწვევები და გადაჭრის გზები

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) ინიციატივით, კახეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლებმა, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, იმსჯელეს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის მოთხოვნების

დაიწყო ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთიანი ეროვნული შეფასება

2021 წლის 5 აპრილიდან დაიწყო საქართველოს მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების ერთიანი ეროვნული შეფასება ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მიხედვით, რომლის მიზანია, საქართველოში გამჭვირვალე და მოსახლეობის წინაშე

კახეთის მუნიციპალიტეტების ტექნიკური დახმარების პროგრამა – გაერთიანებული შეხვედრა

დაიწყო კახეთის მუნიციპალიტეტების ტექნიკური დახმარების პროგრამა  – საჯარო სერვისების გაუმჯობესების მიზნით, ინტერ მუნიციპალური თანამშრომლობა მოხელეთა სწავლების სფეროში კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მხარდაჭერით, კახეთის  მუნიციპალიტეტები

კახეთის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ადვოკატირების საგრანტო კონკურსი – შეხვედრა გამარჯვებულ ორგანიზაციებთან

დასრულდა კახეთის რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ადვოკატირების საგრანტო კონკურსის შესარჩევი ეტაპი. სულ შემოვიდა 33 განაცხადი და შემფასებელი კომისიის მიერ გამოვლინდა კონკურსში გამარჯვებული 16 ორგანიზაცია.

ვებინარების ციკლი მოხელეთა სწავლების ინტერმუნიციპალური მოდელის შესახებ

გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით დავასრულეთ მოხელეთა სწავლების ინტერმუნიციპალური მოდელის შესახებ ვებინარების ციკლი მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებთან. ვებინარებში ჩაერთო საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის 180-მდე წარმომადგენელი. წარმოდგენილი მოდელი შემუშავდა

სასწავლო პროგრამა “რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები “

ctconline.ge დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ერთ-ერთ მოთხოვნად ონლაინ თვითმმართულ სასწავლო პროგრამას ,,რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები“. კურსის გავლა უფასოა. სასწავლო პროგრამა მონაწილეებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ რეგიონული პოლიტიკის  საფუძვლები,

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობა

კვლევა აანალიზებს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, მუნიციპალიტეტის ორგანოების ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციისა და ადგილობრივი მნიშვნელობის სახელმწიფო პროგრამებში მოქალაქეთა მონაწილეობის ფორმებსა და პრაქტიკას. კვლევაში გაანალიზებულია მოქალაქეთა

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი – 2021

წელს უკვე მესამედ “ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი -2021” შეაფასებს ქვექნის ყველა მუნიციპალიტეტს. ინდექსი (www.lsgindex.org) დღეს უკვე კარგად ცნობილი და ქვეყანაში აღიარებული ინსტრუმენტია, რომელიც სწავლობს და აფასებს

ტრენინგი კახეთის რეგიონის პარტნიორი ორგანიზაციებისთვის (MUSQAT)

Previous Next ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის: ,,მუნიციპალური სერვისების ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტი (MUSQAT)“ ფარგლებში, საგრანტო კონკურსის საფუძველზე, კახეთის რეგიონში გამოვლინდნენ პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციები: ქალები რეგიონიდან საზოგადოების

შეხვედრა MUSQAT-ის საგრანტო კონკურსის პირველი ეტაპზე შერჩეულ ორგანიზაციებთან

დასრულდა კახეთის მუნიციპალიტეტში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა შერჩევის პირველი ეტაპი.  გამოვლინდნენ კონკურსის შემდეგ ეტაპზე გადასული ორგანიზაციები, რომლებთანაც ა.წ-ის 19 და 20 აგვისტოს

CTC-ის გამოცემა „რას გვპირდება სუბსიდიარობის პრინციპი“

პუბლიკაცია გადმოსცემს ჩვენს ერთ-ერთ უმთავრეს გზავნილს და ეცდება პასუხი გასცეს კითხვას, რას გვპირდება სუბსიდიარობის პრინციპი.  თავისი შინაარსით ის ახლოს დგას CTC -ის მისიასთან და ღირებულებებთან,

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin